جستجو در موعظه ها

بشارتی
تعلیمی

برچسبهای معروف

christianity-ad
kfam
North London Iranian Church

پادكست موعظات

podcast

سایت قدیمی

oldsite
English
facebook
RSS
دوستان عزیز، تمامی موعظه‏ها به زودی از سایت قدیمی به سایت جدید انتقال پیدا خواهند كرد و در حال حاضر برای دسترسی به آنها لطفا از پیوند زیر استفاده كنید:
«سایت قبلی»
موعظه ‏ها
موعظه‌ها
تعداد نمایش موعظات 
جلسۀ صبح چزیك
شماره عنوان موعظه تاریخ واعظ بازدیدها
1 پرستش راستین
06 آوریل 2014 حسام مرتضوی 31
2 کتاب خلقت، کتاب شریعت
23 مارس 2014 کشیش دکتر مهرداد فاتحی 243
3 امید در اوج ناامیدی
09 مارس 2014 امیر بزمجو 249
4 مزمور ۳۳: حیات همچو هدیه
02 مارس 2014 افشین لطیف‌زاده 186
5 دعای در تنگی
16 فوریه 2014 الیاس زیدی‌فرد 165
6 مزامیر لعن: تقدیمِ خشم و نفرت در اسرائیل به خدا
02 فوریه 2014 افشین لطیف‌زاده 336
7 تضاد تسلی‌بخش
19 ژانویه 2014 افشین لطیف‌زاده 462
8 طریق الهی یا سلامتیِ شریران؟
12 ژانویه 2014 کشیش ملکوم استیر 311
9 جوانی‌ تو تازه و احیا خواهد شد!
05 ژانویه 2014 الیاس زیدیفر 368
10 داود و پرستشی از دل برآمده
15 دسامبر 2013 منصور برجی 408
11 محبت الهی
17 نوامبر 2013 بهرام محققیان 397
12 مزامیر: دعوت به رابطه‌ای زنده و پویا
10 نوامبر 2013 افشین لطیف‌زاده 470
13 رهنمودهایی زمینی برای مردمانی آسمانی
03 نوامبر 2013 منصور برجی 350
14 امید زنده
20 اکتبر 2013 کشیش مالکوم استیر 134
15 وضعیت مجردان، متأهلان و فراخوانده‌شدگان
07 ژولیه 2013 حسام مرتضوی 722
16 نیاز به پاکی
23 ژوئن 2013 امیر بزمجو 548
17 آژان‌کشی‌ در میا‌نِ ایمانداران
16 ژوئن 2013 افشین لطیف‌زاده 483
18 سازش نکنیم!
09 ژوئن 2013 تام هاکسلی 431
19 اول قرنتیان: بابِ چهارم
02 ژوئن 2013 کشیش دکتر مهرداد فاتحی 484
20 تفرقه و جدایی
12 می 2013 حسام مرتضوی 253
جلسۀ ظهر چزیك
شماره عنوان موعظه تاریخ واعظ بازدیدها
1 یک سوال بی‌رحمانه!
06 آوریل 2014 تام هاکسلی 119
2 خلقتی تازه، دل و دیده‌ای نو
23 مارس 2014 منصور برجی 191
3 آیا پادشاهی خدا را بدست خواهیم‌آورد؟
16 مارس 2014 کشیش دکتر مهرداد فاتحی 208
4 بذری بر خاکِ دل‌
09 مارس 2014 کشیش مالکوم استیر 223
5 بگذار خدا، خدا باشد!
02 مارس 2014 کشیش دکتر مهرداد فاتحی 257
6 پاکی دل
16 فوریه 2014 امیر بزمجو 145
7 پادشاهیِ خدا و رابطه با پدر
09 فوریه 2014 کشیش دکتر مهرداد فاتحی 361
8 بازگشت به خانهٔ پدری
02 فوریه 2014 کشیش دکتر مهرداد فاتحی 312
9 انجیل عیسای مسیح
26 ژانویه 2014 کشیش دکتر مهرداد فاتحی 465
10 کلیسای هدفمند (۲)
19 ژانویه 2014 کشیش دکتر مهرداد فاتحی 429
11 کلیسای هدفمند (۱)
12 ژانویه 2014 کشیش دکتر مهرداد فاتحی 470
12 عیسی، منجیِ منحصربفرد
29 دسامبر 2013 کشیش دکتر مهرداد فاتحی 157
13 راز کریسمس
22 دسامبر 2013 امیر بزمجو 368
14 مزمور شمعون و اعلامِ حنا
15 دسامبر 2013 هوان هوسپیان‌مهر 376
15 من را از اینجا خلاصی بده!
08 دسامبر 2013 تام هاکسلی 376
16 آرامی در خداوند
17 نوامبر 2013 الیاس زیدی‌فر 484
17 چگونه زندگی‌ خود را به هدر بدهیم
10 نوامبر 2013 دکتر مژده‌ هاکسلی 588
18 بازگشت خداوند
03 نوامبر 2013 کشیش ملکوم استیر 142
19 شاگردی عیسی: رنج گذرا و جلال جاوید
27 اکتبر 2013 منصور برجی 220
20 شک: چالشی بنا کننده
13 اکتبر 2013 امیر بزمجو 223